Custom Name Necklace with Rhinestone Letters

summer, Nature’s Palette

$30.00

Loading

In stock

Handmade

Description

Hand bohoembossed, bohopainted bohoand bohodistressed bohoaluminum bohoand bohocopper bohoearrings bohoadorned bohowith bohosmall bohofaceted bohoapatite bohogemstones. bohoExtremely boholightweight bohobut bohoeye bohocatching! bohoMeasures boho3.25 bohoinches bohoin boholength.

1 shop reviews 5 out of 5 stars

Loading